Martin Berzák - BMB solutions

Martin Berzák

Chief technology officer (CTO), Žilina

Aktívny záujem o informačné technológie má od roku 2003. V spoločnosti KBRnet pôsobí ako administrátor sietí a Linuxových serverov. Počas svojho štúdia na Fakulte riadenia a informatiky pracoval ako web developer. Bol aktívny .NET developer a pracoval na návrhoch, analýzach and implementácii mnohých informačných systémov. Sleduje IT trendy a vzdeláva sa v mnohých oblastiach IT. Momentálne pracuje ako senior .NET developer a ako CTO v spoločnosti BMBsocial s.r.o.

Počas svojej kariéry spolupracoval na viacerých projektoch, ako napríklad:

 • Ministerstvo financií Slovenskej Republiky
  • centrálny meta-informačný systém 1. generácie
  • centrálny meta-informačný systém 2. generácie
  • centrálny elektronický adresár
  • elektronizácia služieb VÚC
 • Železnice Slovenskej republiky
  • infraštruktúra informačného systému ŽSR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • výskum v Centre závažných ochorení a ich komplikácií
 • Slovenská pošta
  • návrh portálu
 • UPVS
  • tvorba online formulárov
 • účasť na tvorbe internetových portálov ako napríklad:
  • zilina.sk,
  • mshkzilina.sk,
  • plavarenzilina.sk,
  • rmut.sk,
  • restaurant02.sk
  • divadlozilina.eu
  • a mnoho ďalších.
 • vytvoril korporátny informačný systém IT spoločnosti
The best what you can afford.