Production CPD-IR - BMB solutions

Production CPD-IR – Collect, Proceed and Display in real time produkt sa zaoberá primárne zberom dát zo strojov CNC ale aj iných strojov, ak budú poskytovať adekvátne rozhrania. Nakoľko je každá výroba iná, tak cena riešenia sa nedá dopredu stanoviť. Pre každého zákazníka poskytujeme prvú konzultáciu a 2 dni analýzy zdarma čo nám pomôže stanoviť cenu a definuje požiadavky na systém. Primárne možné funkcie riešenia (Podľa možnosti strojov a preferencií zákazníka):

 • Zber dát zo strojov CNC strojov alebo iných strojov v reálnom čase
  • Sledovanie práce strojov v reálnom čase. Ktoré produkty stroje vyrábajú, ako dlho sa vyrábajú, ktoré súčiastky boli dokončené?
 • Využitie dát z CNC strojov alebo iných strojov v optimalizovanom spracovaní a reálnom čase. Prínosy pre jednotlivých používateľov:
  • Manažment spoločnosti
   • Manažment má prístup ku všetkým spracovaným dátam a grafom.
   • Zobrazovanie aktuálneho stavu vo výrobe.
   • Zobrazenie štatistík:
    • výkonnosti jednotlivých zamestnancov,
    • výroby jednotlivých produktov,
    • hodnotenie plánu vo vzťahu ku skutočnosti,
    • účinnosti výroby a
    • podobne.
  • Zodpovedný za výrobu a údržbu
   • Zobrazovanie aktuálneho stavu vo výrobe.
   • Zobrazenie strojov a relevantných parametrov/ukazovateľov.
   • Porovnanie reality s plánom v reálnom čase.
   • Hodnotenie zamestnancov.
  • Jednotlivý pracovníci výroby
   • Zobrazovanie aktuálneho stavu vo výrobe vo vzťahu k plánu.
   • Motivačné elementy ako súťaže medzi zamestnancami.
   • Zobrazenie strojov a relevantných parametrov/ukazovateľov.
   • Zobrazenie napríklad na obrazovke priamo vo výrobnej hale čo motivuje zamestnanca plniť plán.
  • Vybraní používatelia
   • vybraný pohľad na dáta – podľa požiadaviek manažmentu
 • Možnosti využitia dát pri optimalizácii výrobného cyklu CNC strojov
  • Znižovanie plánovaných a neplánovaných strát:
   • Čistenie stroja
   • Preventívna údržba
   • Prestávky
   • Nastavovanie stroja
   • Poruchy stroja
   • Chýbajúci pracovník
  • Zvýšenie efektívnosti cez vyššie využívanie pracovného fondu:
   • Chyby spôsobené ľudským faktorom
   • Krátke prestoje
   • Chybne nastavený stroj
  • Zníženie strát znížením počtu vyrobených nepodarkov:
   • Zlé nastavenie stroja
   • Chyba vo vstupnom materiály
   • Chyba pracovníka
 • Možnosť používania riešenia prostredníctvom prehliadača v PC alebo mobilného zariadenia.
 • V prípade implementácie riešenia vo viacerých závodoch je možné vytvoriť cloudové riešenie, ktoré bude zbierať dáta reálne ako aj štatistické z jednotlivých závodov a poskytne ich manažmentu spoločnosti. Celkový prehľad a porovnanie efektivity jednotlivých závodov.
 • Dlhší zber dát a archivácia dát sa dájú v budúcnosti využiť pre simuláciu chodu ako aj úprav vo výrobe a tak zoptimalizovať výrobný proces. Simulácia zmeny výroby, napríklad pridanie stroja, odobranie stroja a podobne.

Máte záujem? Napíšte nám


  The best what you can afford.