Custom Development - BMB solutions

Informačné systémy na zákazku

Navrhujeme a implementujeme informačné systémy a aplikácie na zákazku od začiatku až po koniec. Naše tímy sú skúsené a certifikované v oblasti svojej expertízy. Používame moderné technológie a tie najlepšie nástroje, tak aby náš klient mohol ľahko dosiahnúť svoj vytúžený cieľ.

Ponúkame dve najbežnejšie metódy vývoja: waterfall a scrum.

Metóda Waterfall development

Metóda Waterfall development je klasický prístup, ktorý pomáha našim tímom pracovať nepretržite a krok po kroku. S definitívnym stanoveným cieľom, je fáza vývoja kompletná a pokračujeme ďalej v našej práci.

Metóda Scrum development

Metóda Scrum development nám pomáha pracovať rýchlejšie s akoukoľvek technológiou, platformou a programovacím jazykom. S konštantnými zmenami a flexibilným modelom práce pomáha Scrum model tímu rapídne zrýchliť prácu a tým spoľahlivo dodržiavať termíny.

Ponúkame taktiež nasadenie ďalšiu údržbu už existujúcich systémov a infraštruktúr.

Čo Vám môžeme pomôcť vytvoriť prostredníctvom vývoja aplikácií na zákazku?

  • Špecializované server-side aplikácie slúžia ako stredový bod pre mobilné a web aplikácie
  • Webovo založené business a podnikové aplikácie
  • Prispôsobenia pre tretiu stranu
  • Integrácia viacerých systémov prostredníctvom spoločného rozhrania

Náš systém práce

Ako pracujeme? Našim hlavným cieľom je na 100% splniť očakávania našich klientov a minimalizovať popri tom náklady na hardware a software použitím open-source technológií a nástrojov. Zameriavame sa na modernú a viacvrstvovú architektúru s dôrazom na aplikáciu vhodnej technológie na získanie maximálnej možnej pridanej hodnoty pre určený systém. Aktuálne vládne silný trend používania mobilných zariadení a práve preto sú naše riešenia vždy responzívne a pripravené na použitie na akomkoľvek zariadení.

Naše priority sú:

  • Optimalizácia procesov spoločnosti tak, aby bolo nasadzovanie ľudských zdrojov čo najviac efektívne.
  • Efektívne využitie dát ich transformáciou na informácie.
  • Okrem vytvárania aplikácií poskytnúť našim zákazníkom kvalitnú a efektívnu podporu.
  • Vytváranie medzi-platformových aplikácií, ktoré môžu byť použité na všetkých druhoch zariadení.

Máte záujem? Napíšte nám


    The best what you can afford.