Audit IS - BMB solutions

Audit informačných systémov

Ponúkame čiastočný alebo kompletný audit informačných systémov pre spoločnosti alebo individuálnych klientov.

Hlavný dôvod auditu IS je ponúknuť presné informácie o IS zákazníka a návrh ďalších krokov na ceste za dosiahnutím obchodných cieľov.

Kroky auditu IS sú:

 • Určovanie  rozsahu a pred auditový prieskum
 • Plánovanie
 • Práca v teréne a štúdium
 • Analýzy a testy
 • Reporting
 • Nasledujúce kroky

Náš systém práce

Ako pracujeme? Našim hlavným cieľom je na 100% splniť očakávania našich klientov a minimalizovať popri tom náklady na hardware a software použitím open-source technológií a nástrojov. Zameriavame sa na modernú a viacvrstvovú architektúru s dôrazom na aplikáciu vhodnej technológie na získanie maximálnej možnej pridanej hodnoty pre určený systém. Aktuálne vládne silný trend používania mobilných zariadení a práve preto sú naše riešenia vždy responzívne a pripravené na použitie na akomkoľvek zariadení.

Naše priority sú:

 • Optimalizácia procesov spoločnosti tak, aby bolo nasadzovanie ľudských zdrojov čo najviac efektívne.
 • Efektívne využitie dát ich transformáciou na informácie.
 • Okrem vytvárania aplikácií poskytnúť našim zákazníkom kvalitnú a efektívnu podporu.
 • Vytváranie medzi-platformových aplikácií, ktoré môžu byť použité na všetkých druhoch zariadení.

Máte záujem? Napíšte nám


  The best what you can afford.